New items
Prace dyplomowe : zasady i reguły pisania
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Wiedza : kluczowy element kapitału niematerialnego sił zbrojnych
Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa