New items
Psychologia wojny : strach i odwaga na polu bitwy
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia spadochronowo-desantowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation
Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach