New items
Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne : praca zbiorowa
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Samolot szkolno-łącznikowy RWD-8