Nowości
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889-1936
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Inżynieria oprogramowania