New items
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Sztuka argumentacji : nowy słownik terminologiczny
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice