Nowości
Czesi : przewodnik po historii narodu i państwa
Język R i analiza danych w praktyce
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice