New items
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe w pigułce
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej
Wpływ współpracy i rywalizacji mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej w latach 1989-2014
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych