New items
Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju
Epidemia : od dżumy przez AIDS i ebolę po COVID-19
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce
Polimery : otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie