New items
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego
Prawo pracy
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce