New items
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO
Katalog norm eksploatacji techniki lądowej: DTU-4.22.13.1(A)