New items
Procesy w organizacjach lotniczych : wybrane aspekty
Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik