Nowości
Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
CCIE Routing and Switching v5.0 Official Cert Guide. Volume 2
Metodyka zarządzania ryzkiem w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.0.1
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych : wybrane problemy