Nowości
Planowanie cywilne : budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Współpraca cywilno-wojskowa : DD-3.19(A)
Czarna śmierć : epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski
Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie