New items
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego : siły lądowe
Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych
Logistyka i transport : teoria oraz praktyczne zastosowania