Nowości
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy : wymagania i wytyczne stosowania
Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : wymagania
Ocena zgodności : wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi