Nowości
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy
Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy : relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny