New items
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Voyage planning and weather