New items
Anatomia kliniczna. T. 1
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce