New items
CCIE Routing and Switching v5.0 Official Cert Guide. Volume 2
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 3],
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego