New items
Komunikacja, media, kultura w erze nowych wyzwań
Proces technologiczny magazynowania w teorii i praktyce : monografia
Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski