New items
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Dyplom z internetu : jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe?
Anatomia zamachu : o strategii i taktyce terrorystów
Podstawy ekonometrii w Excelu