New items
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa