New items
Komunikacja w kryzysie
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień
Wybrane problemy bezpieczeństwa. Cz. 2,
Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego