New items
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego