New items
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce
Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa