New items
Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12-002 : wariant załadowania pojazdu aeromobilnego do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie