New items
Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej : ujęcie statystyczne 1989-2019
Komunikacja, media, kultura w erze nowych wyzwań
Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Regulamin wykonywania skoków spadochronowych i desantowania