New items
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Anatomia kliniczna. T. 1
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych