New items
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Wybrane elementy logiki
Fizyczne i techniczne zagadnienia odporności na zużycie ciał stałych
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors