New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej