New items
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Operacje w cyberprzestrzeni : DD-3.20
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.3 Pt. 3