New items
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Program szkolenia specjalistycznego operatorów mini BSP FLY EYE 2020
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych