New items
Wojna wywiadów : sprawa Dietricha Wolfa
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego