New items
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK