New items
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1