New items
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym
Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,