New items
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność