New items
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO
Zarządzanie informacją
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1