New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Matematyka od zera dla inżyniera
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Elementy projektowania logistycznego
Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej