New items
Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 1
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień
Toksyczny dług XXI wieku