New items
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Podstawy systemów operacyjnych. T. 2
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce
Nauka o klimacie : obserwacje zmian klimatu teraz i w przeszłości, mechanizmy działania systemu klimatycznego, dawne zmiany klimatu - co, kiedy, jak i dlaczego, obecna zmiana klimatu - oberwacje, przyczyny, przyszła zmiana klimatu - dokąd zmierzamy, klimatyczne kontrowersje