New items
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Wojska specjalne
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych