Nowości
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Żołnierze niezłomni ; Podziemna Armia powraca
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego