New items
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO