Nowości
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
Wojna o wolność 1920. T. 2,
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania