Nowości
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa