New items
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Czesi : przewodnik po historii narodu i państwa
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.4 Pt. 4