New items
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1
Program szkolenia spadochronowo - desantowego specjalistycznego : szkolenia kandydatów na instruktorów zrzutów towarowych
Statystyka stosowana : krótki kurs
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Metody zapobiegania przestępczości