New items
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Układ i treść wystąpień oficerów rodzajów wojsk na odprawie informacyjnej