New items
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO