New items
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać