New items
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Fizyka w rysunkach : 2600 lat odkryć od Talesa do Higgsa
Fizyczne i techniczne zagadnienia odporności na zużycie ciał stałych