New items
Człowiek cząstką wszechświata
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece
Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie